Новини

Details
Published on Friday, 18 May 2007 13:23
Hits: 8225

17-18 квітня 2007 року Інститут соціальної роботи та управління разом з Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді, за сприяння Міністерства освіти і науки України, міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики, Академії Педагогічних Наук України провів Міжнародну науково-практичну конференцію “Соціальна робота в Україні: вектор розвитку в третьому тисячолітті”. Тематичними напрямками конференції є: теоретико-методичні засади соціальної роботи; соціальна політика держави як стратегічний орієнтир соціальної роботи; теорія і практика професійної підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів у контексті Болонської системи; корпоративний та галузевий менеджмент соціальної роботи; психологічні умови підвищення ефективності соціальної роботи з різними соціальними групами; інноваційні технології соціальної роботи з різними категоріями населення; механізми реалізації партнерства у соціальній роботі. І.М.Ковчина Тел для довідок: 2499135, факс 2498822.
В Інституті соціальної роботи та управління з успіхом пройшли публічні захисти дисертаційних досліджень викладачів Годлевської Дани Миколаївни та Стрєлковської Анни Леонідівни. Вітаємо з початком наукової діяльності!!!
Студенти 13 та 23 груп спеціалізації “Соціально-правовий захист населення” відвідали Білоцерківське училище професійної підготовки працівників кримінально-виконавчої системи (начальник училища Василь Андрійович Костенко). Слухачі училища та студенти взяли участь у семінарі, на якому ознайомилися із роботою працівників кримінально-виконавчої системи. Сердечно дякуємо всім учасникам.
18 травня відбулася студентська конференція, на секційних засіданнях якої виступили магістри спеціальності “Соціальна робота. Практична психологія” : 1. Плевако О.П. Діяльність соціального педагога з профілактики ВІЛ\СНІДУ в системі позанавчальної виховної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. 2. Москаленко М. О. Особливості діяльності соціального педагога центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 3. Метельська О.С. Діяльність соціального педагога по захисту прав „дітей вулиці” (зарубіжний та вітчизняний досвід). 4. Карпова Ю.Г. Соціально-педагогічні умови оптимізації профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів.
В Інституті соціальної роботи та управління пройшла Третя Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності “Соціальна робота” для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 9 - 11 квітня 2007 р. Переможцями стали: Пономарьова Віра Миколаївна (4 курс) Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (м. Луганськ) Гаврилів Наталія Володимирівна (4 курс) Національний університет „Львівська політехніка” (м. Львів) Гришина Тетяна Євгенівна (3 курс) НПУ імені М. П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління ( м.Київ) Вітаємо!

 Вийшов з друку збірник наукових праць “Соціалізація особистості”, том ХХХУIII, в якому публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів за спеціальністю “педагогічні науки”.

ЗМІСТ Збірника „Соціалізація особистості”, том ХХУIII (весна 2007 рік) І. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
А.Й.Капська Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників...............................................................................................................................................................................3

Р.Х.Вайнола Пріоритет особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в зарубіжних моделях професійної підготовки..............................................................................................................................14

І.В.Пєша Соціальний супровід клієнта: сутність та технологія реалізації...............................................................................................................................26

В.І.Косовець Суть соціальної активності особистості як психолого-педагогічної проблеми...............................................................................................................................33

В.Костів Закономірності й принципи процесуродинного виховання..............................................................................................................................44

Л. Фуштей Розвиток суспільного опікунства в Київській Русі.........................................................................................................................................60

І. М. Цапенко Деякі аспекти використання арт-терапевтичних технік в соціально-педагогічній діяльності.......................................................................................................69

С.П.Панченко Актуальність проблеми профілактики насилля та жорстокого поводження з дітьми у сім’ї................................................................................................75

О.Міхеєва Історичні етапи становлення опіки над дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки.....................................................................................84

О.З.Швед Соціальне середовище як виховний чинник у педагогічній спадщині С. Шацького...............................................................................................................................89

М. В.Чиж, студентка Формування духовності особистості в об’єднаннях за інтересами.............................................................................................................................94

ІІ. ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ І ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

А.С.Димитрієв Генеза розгортання теорії самоорганізації в освітньому просторі................................................................................................................................101

С.П.Шелест Історична генеза суїцидальної поведінки неповнолітніх.......................................................................................................................111

О.В.Єременко Педагогічна спрямованість підготовки студентів магістратури в системі музичної освіти....................................................................................................119

О.І. Матяш, Л.П. Гусак Роль професійної спрямованості навчання математики у системі підготовки фахівців економічних спеціальностей..................................................................................................................128

М.Г.Соляник  Створення соціальних гуртожитків як одна із умов підтримки випускників шкіл-інтернатів.............................................................................................135

 Л.І.Дябел Особливості соціально-виховної роботи куратора зі студентами першого курсу.....................................................................................................................141

 Н.О.Мирошніченко Професійна підготовка соціальних педагогів до сприяння інтеграції інвалідів у соціальне середовище...............................................................150

 І.Б. Міщенко Інтегративний підхід до визначення результату професійної підготовки фахівців у системі соціальної освіти....................................................................................................................................159

Ж.В. Петрочко Передумови та реалії реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування...............................................169

О.М.Ельбрухт Формування професійної відповідальності викладача вищої школи.....................................................................................................................................181

О.Г.Карпенко Особливості використання професійно-орієнтовних технологій при підготовці соціального працівника в умовах вищого навчального закладу..................................................................................................................................191

ІІІ. ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ТА ПРОФТЕХОСВІТИ

О.П. Плевако, студентка Профілактика ВІЛ/СНІДУ у позанавчальній роботі зі старшокласниками..............................................................................................................201

Л.В.Бернадська Методи і форми виховання толерантності в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності.................................................................................................208

А.В. Чубатенко Гендерна соціалізація школярів у США: теоретичні і практичні підходи........................................................................................................218

І.О.Буднік Розвиток творчого потенціалу старшокласників у соціально-педагогічній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів......................................................................................................225

Л.С. Сівківська Деякі аспекти навчання старшокласників в класах профільного спрямування.............................................................................................234