Освітні послуги

Details
Published on Sunday, 20 May 2007 12:19
Hits: 6504

Код послуги

Назва послуги

Вид послуги

Кафедра соціальної педагогіки

 

 

 

 

 

Соціально-педагогічні послуги:

-            Здійснення консультування клієнтів щодо реалізації прав дітей, молоді, сім’ї у суспільстві.

-            Проведення просвітницької роботи щодо всебічного і гармонійного розвитку дитини; особливостей сім’ї  і сімейних стосунків. 

-            Організація соціального супроводу клієнта та соціально-позитивної діяльності дітей та молоді.

-            Координація роботи з різними установами та фахівцями.

консультування

проведення семінарів, круглих столів, консультування

консультування,

рекомендації

рекомендації

 

Соціально-економічні послуги:

-            Організація громадської роботи  серед молоді як можливого виду громадської трудової діяльності.

проведення консультацій, круглих столів

 

 

 

Інформаційні послуги:

-            Надання клієнтам інформації шляхом отримання: графіків роботи закладів соціального спрямування, освіти, охорони здоров’я, центрів зайнятості, органів виконавчої влади місцевого самоврядування; послуг, які можна отримати в центрах СССДМ, при використанні розповсюдження буклетів, листівок, пам’яток, плакатів з питань роботи державних соціальних служб, спеціалізованих центрів та інших закладів соціального спрямування.

-           Здійснення інформаційно-пропагандистських та соціально-рекламних послуг.

лекції, круглі столи

 лекції, консультації  

 

Юридичні послуги:

-            Проведення консультування клієнтів з різних питань.

-            Проведення правової пропаганди.

консультування

круглі столи

 

-            Розробка методичного забезпечення начальних програм за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

 

 

Освітні послуги:

-         Розробка навчально-методичних посібників з усіх          напрямків та видів соціальної роботи.

-         Підготовка та перепідготовка фахівців соціальних служб і спеціалізованих центрів.

-         Оцінка професійної компетентності спеціалістів.

 круглі столи

 лекції

тренінгові заняття

 

Кафедра теорії та технології соціальної роботи

 

- організація і проведення соціологічних досліджень; - методологія наукових досліджень з проблем соціальної роботи.

проведення семінарів,

круглих столів

 

- системний аналіз соціальної роботи в Україні.

лекції, бесіди

 

- організація наукових, науково-практичних та програмно-методичних комунікаційних заходів з питань соціальної роботи в Україні.

консультації

 

- розроблення і формування сучасної програмно-методичної бази навчання фахівців у сфері соціальної роботи в Україні.

- проведення навчальних заходів та науково-дослідних робіт з проблем соціальної роботи

консультативна допомога

методична допомога 

 

- проведення лекцій, семінарських практичних занять, круглих столів, дискусій з державно-управлінської тематики;-

  тренінги;

- експертиза.

проведення НДР, експертиза, рекомендації.

 

- експертиза нормативної, варіативної та вибіркової частини  навчальних програм за спеціальністю 6.0200 „Соціальна робота”

консультування

 

- розробка методичного забезпечення навчальних програм за спеціальністю: 6.0200 „Соціальна робота”

Економічна оцінка

 

консультування с питань:

- соціальної політики щодо розвитку соціальних відносин;

- реформування соціальної структури суспільства;

- формування та реалізація гуманітарної політики в Україні;

- проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави;

- соціального захисту працюючого населення;

- соціальної допомоги малозабезпечених верств населення та осіб з особливими потребами;

- пенсійного забезпечення та можливостей пенсійної реформи для різних вікових груп населення;

- державної політики у сфері ринку праці та соціально-трудових відносин;

- державної демографічної політики.

консультування

Кафедра соціальної та організаційної психології

 

 Психодіагностика клієнтів:

-проводити діагностику особистості (діагностика інтелектуально-пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфери особистості, ставлення індивідів до себе й до оточення);

- здійснити психолого-педагогічну думку;

- здійснити соціально-психологічну діагностику;

- відбирати методики для обстеження відповідно до результатів діагностики;

- володіти технологіями обробки, систематизації та інтеграції отриманих результатів.

 

 

Консультування клієнтів з соціально-психологічних проблем:

- проводити сімейне консультування;

-  здійснювати консультування з питань інтимно-особистісної сфери;

- проводити психолого-педагогічне консультування;

- володіти організаційними формами у проведенні індивідуальної та групової роботи;

- володіти техніками, прийомами і методами психоконсультаційної роботи.

Консультативно-інформаційна допомога

 

Психологічна допомога в соціальній реабілітації та адаптації клієнтів:

-  здійснювати реабілітацію на рівні особистості;

- здійснювати реабілітацію на рівні суб'єкта діяльності;

- здійснювати реабілітацію на рівні соціального суб'єкта;

- тренінг спілкування і рольової поведінки, тренінг досягнень, оволодіння соціальними ролями, арттерапія, соціально-психологічна підтримка, ігрова психокорекція поведінки, відтворення провідної діяльності та мотивації досягнення).

 

 

Проведення лекцій, семінарських практичних занять, круглих столів, дискусій з соціально-психологічної тематики

 

 

Проведення психокорекції клієнтів:

- здійснювати корекцію пізнавальної сфери особистості;

- здійснювати корекцію емоційно-особистісної сфери та поведінки;

- корегувати міжособистісні відносини;

- володіти техніками і методиками психокорекції (складання психокорекцій них програм; залучення найближчого соціального оточення до участі в корекційній програмі; ігротерапія, арттерапія, психогімнастика, методи поведінкової корекції, психодрама, методики корекції сімейних і дитячо-родинних відносин).

 

 

Надання психологічної допомоги батькам та педагогам:

- сформувати психологічні установки педагогів і батьків на роль сім'ї в становленні особистості;

- проведення психологічної діагностики сім’ї, умов сімейного виховання і потреб батьків;

- здійснення психологічну профілактику сім’ї і педколективу;

- здійснення психолого-педагогічної допомоги сім’ї;

- формування навичок педагогічного і сімейного спілкування;

-  володіти і використовувати методики роботи з батьками (сімейне консультування і психотерапія, психогігієна спілкування, школи для батьків, індивідуальні і сімейні консультації, сімейна психотерапія, тренінг культури тілесності та міжособистісних відносин) та методики роботи з вчителями (психологічна гімнастика, аутотренінг, сеанси релаксації, тренінги свідомості, рольової поведінки та спілкування, модульні шкільні курси педмайстерності, індивідуальні консультації по творчому розвитку особистості вчителя, соціально-психологічний тренінг педагогічного спілкування).

Консультування

 

Проведення прикладних психологічних досліджень:

- проводити оглядово-аналітичне вивчення ситуації, особистості, її поведінки;

- здійснити оглядово-критичний аналіз і зробити висновки стосовно проблеми;

- дати теоретичне обґрунтування проблеми;

- здійснити емпірично-описове та емпірично-пояснювальне дослідження;

- розробити методичне забезпечення психологічного дослідження та шляхи застосування результатів у практиці.

 

 

Надання соціально-медичних послуг:

- інформування клієнтів про ризики здоров’я;

- інформування ін’єкційних споживачів наркотичних речовин;

 

 

Соціально-економічні послуги:

- здійснювати телефонні та особистісні контакти з керівниками установ, різного типу фондів;

- використовувати закон України „Про благодійництво та благодійні організації".

- створювати банк даних осіб, які потребують гуманітарної допомоги за категоріями, формами, терміновістю надання гуманітарної допомоги;

- організовувати роботу комісії щодо розподілу та видачі гуманітарної допомоги клієнтам;

- залучати волонтерів до роботи за цим напрямом;

- аналізувати соціальні проблеми клієнтів, визначати необхідність направлення клієнта до притулку;

- встановлювати особисті контакти з керівниками відповідних закладів, укладати угоди про співробітництво;

- організовувати громадські роботи серед молоді як можливого виду громадської трудової діяльності;

-  проводити інформаційні кампанії щодо пошуку молоді, яка бажає брати участь у
громадських роботах (через місцеві ЗМІ, школи, вищі навчальні заклади, центри
працевлаштування тощо);

- інформувати клієнтів з питань працевлаштування шляхом проведення індивідуальної роботи з кожним із них щодо можливого вибору місця та виду діяльності;

-  проводити аналіз результатів різних видів діяльності щодо даної проблеми.

-  здійснювати супровід клієнтів, які повернулися з місць позбавлення волі.

 

 

Інформаційні послуги:

- проведення консультування клієнтів з різних питань.