Всеукраїнська наукова студентська конференція «Здорова молодь – щаслива Україна»

Details
Published on Saturday, 02 November 2013 19:28
Hits: 3292

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги та студенти!
Інститут соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова
5 листопада 2013 року проводить
Всеукраїнську наукову студентську конференцію «Здорова молодь – щаслива Україна»

До участі в роботі наукової студентської конференції запрошуються студенти вищих навчальних закладів, представники державних та громадських організацій, молоді вчені та аспіранти.

В межах роботи наукової студентської конференції заплановано обговорення актуальних питань формування здорового способу життя молоді в Україні за наступними напрямами:

1. Формування здорового способу життя в умовах соціально-історичних процесів сучасності.
2. Державна політика з формування здорового способу життя в Україні.
3. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.
4. Соціально-педагогічна діяльність щодо формування здорового способу життя дітей та молоді.
5. Здоров’я та поведінкові орієнтації молоді України.
6. Зарубіжний досвід з формування здорового способу життя.
Організаційні питання
Для участі у роботі конференції Вам необхідно до 3 листопада надіслати:
- заявку на участь у конференції, оформлену відповідно до пропонованого зразку (див. сторінку 2);
- тези доповіді (для студентів) чи статтю(для молодих вчених та аспірантів) – електронний варіант (формату А4, кегль 14, через 1,5 інтервал);
Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.
Публікація матеріалів конференції
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових публікацій.
Вимоги до оформлення тез чи статті:
Тези доповіді (3-4 сторінки на папері та електронний варіант) чи статтю (6-10 сторінок на папері та електронний варіант) необхідно подати до 3 листопада (14 шрифт, через 1,5 інтервал із полями: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, зверху і знизу – 2 см) у текстовому редакторі Word.
Діаграми та графіки повинні бути виконані в редакторі Microsoft Graf (меню Вставка→Рисунок→Діаграма). Абзац виставляється за допомогою меню. При наборі тексту необхідно вимкнути перенос. До тез чи статті повинен бути доданий список використаної літератури, оформлений згідно вимог ВАК України. Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках: вказується номер джерела і сторінка, наприклад: [5, с.18].
Структура тез:
- праворуч – прізвище, ім’я та по-батькові автора (назва вищого навчального закладу, структурний підрозділ (інститут, факультет)) і прізвище та ініціали наукового керівника (науковий ступінь, звання);
- наступний рядок – заголовок статті (посередині, великими літерами). Назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, положення (2-5 слів);
- послідовність викладу змісту: актуальність проблеми; стан розробки проблеми в науці і на практиці; основна ідея, положення, висновки дослідження; основні результати та їх практичне значення.
Автор та науковий керівник підписуються на звороті останньої сторінки.
До тез чи статті обов’язково додається довідка про наукового керівника, що містить: П.І.Б., науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, поштова адреса та контактний телефон, факс, е-mail.
Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції (вартість 1 сторінки – 20 грн.).

Заявка на участь

За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть наукові керівники.
Заявки приймаються:
Кафедрою теорії та технології соціальної роботи Інституту соціальної роботи та управління:
Поштою – за адресою: вул. Освіти, 6, м. Київ, 03037.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., телефони для довідок (067) 249 23 66 (доц. Годлевська Дана Миколаївна)
(044) 246 91 78 (Мельник Ірина Петрівна).

Адреса проведення конференції: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління, вул. Пирогова, 9, конференц-зал (231 ауд.).
Реєстрація учасників конференції відбудеться 5 листопада – з 9.00 до 10.00.ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище _____________________________________________________________
Ім’я __________________________________________________________________
По-батькові ___________________________________________________________
Вищий навчальний заклад _______________________________________________
Структурний підрозділ (інститут, факультет) /шифр групи ___________________
Поштова адреса ________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________
Науковий напрям: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Тема доповіді: _________________________________________________________
______________________________________________________________________