Всеукраїнська наукова студентська конференція «Здорова молодь – щаслива Україна»

Details
Published on Saturday, 02 November 2013 19:28
Hits: 2860

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги та студенти!
Інститут соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова
5 листопада 2013 року проводить
Всеукраїнську наукову студентську конференцію «Здорова молодь – щаслива Україна»

До участі в роботі наукової студентської конференції запрошуються студенти вищих навчальних закладів, представники державних та громадських організацій, молоді вчені та аспіранти.

В межах роботи наукової студентської конференції заплановано обговорення актуальних питань формування здорового способу життя молоді в Україні за наступними напрямами:

1. Формування здорового способу життя в умовах соціально-історичних процесів сучасності.
2. Державна політика з формування здорового способу життя в Україні.
3. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.
4. Соціально-педагогічна діяльність щодо формування здорового способу життя дітей та молоді.
5. Здоров’я та поведінкові орієнтації молоді України.
6. Зарубіжний досвід з формування здорового способу життя.
Організаційні питання
Для участі у роботі конференції Вам необхідно до 3 листопада надіслати:
- заявку на участь у конференції, оформлену відповідно до пропонованого зразку (див. сторінку 2);
- тези доповіді (для студентів) чи статтю(для молодих вчених та аспірантів) – електронний варіант (формату А4, кегль 14, через 1,5 інтервал);
Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.
Публікація матеріалів конференції
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових публікацій.
Вимоги до оформлення тез чи статті:
Тези доповіді (3-4 сторінки на папері та електронний варіант) чи статтю (6-10 сторінок на папері та електронний варіант) необхідно подати до 3 листопада (14 шрифт, через 1,5 інтервал із полями: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, зверху і знизу – 2 см) у текстовому редакторі Word.
Діаграми та графіки повинні бути виконані в редакторі Microsoft Graf (меню Вставка→Рисунок→Діаграма). Абзац виставляється за допомогою меню. При наборі тексту необхідно вимкнути перенос. До тез чи статті повинен бути доданий список використаної літератури, оформлений згідно вимог ВАК України. Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках: вказується номер джерела і сторінка, наприклад: [5, с.18].
Структура тез:
- праворуч – прізвище, ім’я та по-батькові автора (назва вищого навчального закладу, структурний підрозділ (інститут, факультет)) і прізвище та ініціали наукового керівника (науковий ступінь, звання);
- наступний рядок – заголовок статті (посередині, великими літерами). Назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, положення (2-5 слів);
- послідовність викладу змісту: актуальність проблеми; стан розробки проблеми в науці і на практиці; основна ідея, положення, висновки дослідження; основні результати та їх практичне значення.
Автор та науковий керівник підписуються на звороті останньої сторінки.
До тез чи статті обов’язково додається довідка про наукового керівника, що містить: П.І.Б., науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, поштова адреса та контактний телефон, факс, е-mail.
Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції (вартість 1 сторінки – 20 грн.).

Заявка на участь

За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть наукові керівники.
Заявки приймаються:
Кафедрою теорії та технології соціальної роботи Інституту соціальної роботи та управління:
Поштою – за адресою: вул. Освіти, 6, м. Київ, 03037.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , телефони для довідок (067) 249 23 66 (доц. Годлевська Дана Миколаївна)
(044) 246 91 78 (Мельник Ірина Петрівна).

Адреса проведення конференції: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління, вул. Пирогова, 9, конференц-зал (231 ауд.).
Реєстрація учасників конференції відбудеться 5 листопада – з 9.00 до 10.00.ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище _____________________________________________________________
Ім’я __________________________________________________________________
По-батькові ___________________________________________________________
Вищий навчальний заклад _______________________________________________
Структурний підрозділ (інститут, факультет) /шифр групи ___________________
Поштова адреса ________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________
Науковий напрям: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Тема доповіді: _________________________________________________________
______________________________________________________________________