Науково-методичний семінар

Details
Published on Sunday, 15 December 2013 19:40
Hits: 2649

Изображение 317 - Copy  В Інституті соціальної роботи та управління 11 та 12 грудня за підтримки Міністерства освіти та науки України та Міністерства соціальної політики відбувся науково-методичний семінар з актуальних питань підготовки фахівців соціальної сфери «Компетенції фахівців соціальної сфери: поєднання теоретичних знань та практичних вимог».

 

 

  Відкрили семінар директор Інституту соціальної роботи та управління НПУ ім. М.П, Драгоманова проф., д.ф.н. Ярошенко Алла Олександрівна та Голова науково-методичної комісії з розробки Стандартів підготовки з спеціальностей «соціальна робота» та «соціальна допомога» МОН України, к.е.н., доцент, директор навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій СНУ імені В.Даля Шаповалова Тетяна Вікторівна.
  В перший день роботи науково-методичного семінару Шаповалова Тетяна Вікторівна підвела підсумки роботи комісії з розробки Стандартів підготовки фахівців за спеціальністю «Соціальна робота», зокрема, було окреслено проблеми та досягнення. Про напрямки реформування соціальної сфери доповіла начальник управління соціальних служб департаменту сімейної політики Міністерства соціальної політики України, заслужений працівник соціальної сфери, к.п.н, доцент Пінчук Ірина Миколаївна. Вона звернула увагу на необхідність активізувати спільну діяльність науково-педагогічної спільноти та фахівців міністерства щодо висвітлення реформування системи захисту прав дітей, які потребують державної підтримки та сімейної політики у сучасних підручниках. В обговорені нагальних питань взяли участь к.п.н., докторант Національної Академії державного управління при Президентові України Дубіч К.В., д.м.н., професор, завідувач кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок Карагодіна О. Г., д.ф.н., професор, завідувач кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету Бутченко Т.І., к.пед.н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка» Клос Л.Є., д.п.н., професор, завідувач кафедри правового забезпечення Інституту соціальної роботи НПУ ім.М.П. Драгоманова Ковчина І.М. та інші.
  Другий день роботи семінару був присвячений обговоренню питань формування Стандарту підготовки фахівців за спеціальністю «Соціальна допомога». У дискусії взяли участь як представники вищих навальних закладів, так і фахівці Міністерства соціальної політики та громадських організацій. Зокрема, Якуб Ганна Анатолійвна спеціаліст Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України наголосила на необхідність посилення правової складової у підготовці студентів. Швидка Ірина Іванівна, заступник начальник управління соціальних служб департаменту сімейної політики Міністерства соціальної політики України особливу увагу приділила, у своєму виступі, шляхам розвитку соціальних служб та потребам в регіонах в спеціалістах із вищою освітою. Під час обговорення практичної складової підготовки спеціалістів із спеціальностей «Соціальна робота» та «Соціальна допомога» було узгоджено ряд необхідних компетенцій та бази практик.
  У підсумку директор Інституту соціальної роботи та управління проф. А.О. Ярошенко визначила пріоритети співпраці з Міністерством соціальної політики України.

Изображение 313 - Copy

 

Изображение 317 - Copy

Изображение 322 - Copy

Изображение 326 - Copy

Изображение 328 - Copy

Изображение 330

Изображение 341 - Copy

Изображение 350 - Copy

Изображение 351 - Copy

Изображение 354 - Copy

Изображение 372