«Єдність навчання та науки – головний принцип університету»

Details
Published on Friday, 14 February 2014 14:15
Hits: 2294

IMAG0223  Звіт про проведення щорічної науково-звітної конференції в Інституті соціальної роботи та управління «Єдність навчання та науки – головний принцип університету».

 

   5 лютого 2014 року в Інституті соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбулася щорічна звітно-наукова конференція викладачів, аспірантів та докторантів. Пленарне засідання відкрив проректор з наукової роботи НПУ ім. М.П. Драгоманова проф. Волинка Г.І., який звернувся до присутніх з вітальним словом. Із доповідями на пленарному засіданні виступили директор Інституту соціальної роботи та управління проф., д.ф.н. Ярошенко Алла Олександрівна «Реалізація проекту подвійні дипломи Інституту соціальної роботи та управління НПУ ім. М.П. Драгоманова», Отрешко Наталія Борисівна, д. с. н., професор кафедри соціальної політики «Соціальна політика ЄС та України: порівняльний аналіз», к. п. н., ст. викладач Синякова Віра Богданівна «Підготовка майбутніх соціальних працівників до здійснення соціального супроводу обдарованої дитини з особливостями психофізичного розвитку», к. п. н., доцент кафедри соціальної педагогіки Вакуленко Олена Василівна «Управлінська культура керівника освітнього закладу як соціально-педагогічний чинник впливу на здоров’язберігаюче середовище», Зеленін Всеволод Володимирович, к. психол. н., доцент кафедри галузевої психології та психології управління «Коучинг в сучасній освіті: психолого-педагогічні моделі відродження таланту».
    Після перерви у відповідності з програмою конференції науковці продовжили роботу по секціям.