«ШКОЛА ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ» ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ

Details
Published on Thursday, 03 April 2014 11:13
Hits: 2520

«ШКОЛА ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ»

ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ:

Проведення навчально-демонстраційної сесії «Інформаційно-комунікаційні технології у системі соціальної освіти»

2 квітня 2014 року відбулася Навчально-демонстраційна сесія «Інформаційно-комунікаційні технології у системі соціальної освіти» з метою оптимізації обміну новітніми технологіями в умовах функціонування «Школи інноваційного досвіду» Інституту соціальної роботи та управління.

У роботі навчально-демостраційної сесії взяв участь професорсько-викладацький склад: 28 викладачів Інституту соціальної роботи та управління. У якості експертів були залучені провідні фахівці кафедри комп’ютерної інженерії Інституту інформатики: проф. Сергієнко Володимир Петрович, доц. Франчук Василь Михайлович, ст. викл. Кухар Людмила Олександрівна, ст.викл. Твердохлід Ігор Анатолійович.  

Обговорювались питання (напрямки):

•  Інноваційний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

•  Технологія створення тестів навчальних досягнень студентів та практичний досвід проведення тестування.

•  Технологія створення та використання інформаційних ресурсів навчальної дисципліни.

•  Інноваційний досвід використання хмарних технологій у навчальній діяльності викладача.

Проблемам теорії та практики застосуванняWeb – орієнтованих систем навчання, зокрема системи Moodle присвячено виступ доцента Франчука В.М., який окреслив переваги та труднощі використання новітніх технологій в навчальному процесі, розкрив основні вимоги до апаратного та програмного забезпечення.

В обговоренні питань стосовно елементів навчального курсу та особливостей їх використання у практичній діяльності викладача взяли участь викладачі кафедри теорії та технології соціальної роботи: професор Карпенко О.Г. (завідувач кафедри теорії та технології соціальної роботи), доц. Савельчук І.Б., доц. Романова Н.Ф, доц. Артеменко І.Е., доц. Годлевська Д.М., ст. викладач Синякова В.Б., ст. викладач Голубенко Т.О., викладач Житинська М.О.

Активно обговорювались питання реєстрації та замовлення навчальних курсів, їх наповнення лекціями, практичними завданнями, розміщення в курсі таких елементів як анкета, опитування, глосарій, семінар викладачами кафедри соціальної педагогіки: доц. Вакуленко О.В., доц. Мирошніченко Н.О., в.о. доц. Міхєєва О. Ю, ст. викладач Ясточкіна І.А., ст. викладач Вареніч В.В., викладач Бованенко О.О., викладач Дзюбенко Н.М., викладач Неїжпапа Л.С., викладач Соляник М.Г.

Питання практичної роботи з електронним журналом з навчальних дисциплін обговорювали викладачі кафедри соціальної політики: професор Ярошенко А.О. (завідувач кафедри соціальної політики), доц. Агапова М.Б., доц. Місютіна В.І., доц. Пасічніченко С.В., викладач Кривчун І.П.

Проблемам ефективного використання викладачами технології створення тестів навчальних досягнень студентів було присвячено виступ старшого викладача Кухар Л.О., яка проаналізувалаосновні прийоми, що використовуються у конструюванні тестів, обґрунтувала етапи, визначила проблеми та типові помилки, які допускають викладачі при розробці тестових завдань та тестів в цілому.

У обговоренні питань стосовно дотримання усіх вимог і етапів конструювання тестів взяли участь викладачі кафедри соціально – правового захисту населення:  професор Ковчина І.М. (завідувач кафедри соціально – правового захисту населення), викладач Радчук І. Ю., доц. Панченко М.В., викладач Черепінська С.В.

Питання забезпечення надійності та валідності результатів тестування навчальних досягнень студентів активно обговорювались викладачами кафедри галузевої психології та психології управління: кандидат психологічних наук, доц. Мельничук О.Б. (завідувач кафедри галузевої психології та психології управління). кандидат психологічних наук, доц. Патинок О.П.(заступник директора з навчально – методичної роботи).

Підсумки роботи:

Обмін новітніми технологіями між викладачами кафедри комп’ютерної інженерії (завідувач кафедри професор Сергієнко Володимир Петрович) та викладачами Інституту соціальної роботи та управління (директор Інституту професор Ярошенко Алла Олександрівна) сприяв реалізації основних принципів:

·     доступності та забезпечення права вибору кожним викладачем змісту, форм та засобів підвищення кваліфікації;

·     інноваційної спрямованості щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;

·     соціального партнерства у навчальній, методичній та дослідній діяльності Інституту соціальної роботи та управління і кафедрою комп’ютерної інженерії Інституту інформатики НПУ ім. М.П.Драгоманова.

Усі присутні виявили готовність до подальшої співпраці – наступне спільне засідання «Школи інноваційного досвіду» планується 23 квітня в Інституті інформатики – кафедра комп’ютерної інженерії.

                                                                  Голова Науково – методичної Ради Савельчук І.Б.

ФОТОЗВІТ

 

DSCN0829

 

DSCN0832

DSCN0842

IMG 1892

DSCN0833

DSCN0836