Тиждень психології

Details
Published on Friday, 12 December 2014 14:31
Hits: 2727

Кафедрою галузевої психології та психології  управління Інституту соціальної роботи та управління з метою популяризації знань практичної психології серед майбутніх фахівців психологів та соціальних робітників було проведено Тиждень психології в рамках якого викладачами кафедри було організовано ряд заходів:

1 грудня 2014 року спільно зі студентами третього курсу організовано конкурс стінгазет «Психологія в моєму житті».

Найбільш активну участь у конкурсі взяли студенти 34 СРПП та 36 МСР груп. Серед учасників: В.Бабенко, Д.Бердишева, З.Білокопитова, В.Браславський, О.Герасименко, Ю.Горбаченко, Х.Дячук, Н.Ємець, А. Журавель, О.Зубова, С.Калашник, Ю.Котенко, І.Кузьменко, Х.Ліщинська, А.Марценюк, М.Мішаровська, Н.Нагловський, Т.Неділько, Т.Нестерук, В.Парієнко, А.Пінчук, В.Смольська, М.Сюгай, А.Шпіра, О.Янчук.

Сюжети стінгазет засвідчили, що для студентів психологія – це засіб пізнання себе та навколишнього світу, оточуючих людей. З одного боку, психологічні знання виступають інструментом саморозвитку, самовираження, саморозкриття, а з іншого – вони необхідні для вирішення низки труднощів, як особистісного, так і групового характеру. Окрім того, психологія сприймається, як наука динамічна, багатогранна, всепроникаюча, проста і складна водночас.DSC00614

2 грудня 2014 року  проведений семінар-тренінг “Корекційно-розвиваюча робота практичного психолога з молоддю”, в якому взяли участь студенти ІV та V курсів. Мета семінару-тренінгу – активізувати інтерес до практичної роботи майбутнього психолога. Дане заняття стало своєрідним підсумком активної роботи викладачів кафедри психології і студентів-випускників, що надав змогу поділитися своїми знаннями, досвідом практичної роботи. Під час даного заходу студенти V курсу показали фрагмент психокорекційного заняття з використанням елементів казкотерапії та лялькотерапії.

3 грудня 2014 року відбувся майстер-клас «Внутрішні конфлікти особистості – гештальт-підхід до роботи». Ведуча практикуючий психолог-консультант, психотерапевт в гештальт-підході, тренер Науменко Леся.  Метою тренінгу було сприяти в усвідомленні студентами Впродовж заняття було широко розглянуто гештальт-терапію як один із сучасних напрямів екзистенціальної психотерапії. Слухачі мали змогу активізувати знання, отримані впродовж навчання з дисциплін психологічного циклу відповідно до окресленої тематики

SAM 2889 

4 грудня 2014 року відбувся науковий семінар «Психологічні погляди Г.С. Костюка» присвячений 115 річниці з дня народження великого українського психолога Г.С. Костюка. В рамках наукового семінару були проаналізовані погляди вченого на проблеми особистості в сучасній психології, взаємозв’язк виховання та розвиток особистості, погляди щодо становлення загальної та вікової психології, а також проаналізовані його роботи, в яких здійснений аналіз проблем людської психології в творах Т.Г. Шевченка, Г.С. Сковороди та інших видатних філософів минулого.

SAM 2900

5 грудня 2014 року кафедрою галузевої психології та психології управління та студентами IV, V курсів було проведено Олімпіаду з психології. Як результат - аналіз відповідей студентів-учасників олімпіади свідчить про їх належну обізнаність в психології, знання ними наукових психологічних джерел, добре володіння науковою термінологією, орієнтацію в сучасних технологіях практичної психології, володіння категоріями психологічної діагностики, орієнтування в проблемах психологічного консультування та психологічної корекції.

8 грудня 2014 року старшим викладачем кафедри Башук Л.П. в рамках Тижня психології був проведений майстер-клас з арт-терапії «Групова фреска», де студентам представлено можливості використання техніки проективного малюнку в практиці психокорекційної роботи з різними категоріями клієнтів.SAM 2919

9 грудня 2014 року з нагоди «Тижня психології» відбувся майстер-клас  «По той бік правди: сучасні технології інформаційно-пропагандиських воєн» доцента кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова Зеленіна Всеволода Володимировича – Члена координаційної ради Інтернаціональної асоціації тренерів НЛП (IATNLP), лауреат міжнародних конкурсів, член Українського союзу психотерапевтів (УСП), дійсного члена Європейської асоціації психотерапії, політтехнолог, тренера-консультанта з досвідом коучингу.

На майстер-класі розглядалися питання методології та перспектив інформаційно-пропагандиських технологій масового впливу та методики і прийоми протистояння маніпуляцією свідомістю людей. 

Тиждень психології сприяв розвитку інтересу та професійно-особистійної готовності майбутніх фахівців з психології та соціальної роботи до практики психологічної допомоги в соціальній сфері.

 

           Інформацію надано кафедрою галузевої психології та психології управління